• 'Makers van leven' van Esther Thole

  • €22.50

  • Je begrijpt iets pas echt goed als je het zelf kunt maken. Als je een motor alleen uit elkaar kunt halen ben je per slot van rekening nog geen monteur. Lange tijd was dit in de levenswetenschappen wel het geval: we konden het leven ontleden, bestuderen en manipuleren, maar we konden het niet namaken. Dat is echter in rap tempo aan het veranderen.

    In Makers van leven volgt Esther Thole talloze wetenschappers op hun spannende zoektocht naar de fundamenten van leven. van diepzeebacterie tot dolfijn en van badkamerschimmel tot Nobelprijswinnaar – in de kern zijn we allemaal flexibele zakjes vol moleculen die samen werken aan één gezamenlijk doel: in leven blijven. Maar wat is dat ‘leven’ precies? Valt het mysterie van leven op te lossen als we er op moleculair niveau naar kijken? Kunnen wij het zelf nabootsen? Esther Thole opent de deuren van
    de meest geavanceerde labs en ont- moet daar de chemici die bezig zijn zélf leven te bouwen. Via moleculaire machines, levende materialen en zelfsturende medicijnen krijgen we een fascinerende inkijk in de meest grensverleggende wetenschapsgebieden van het moment.

Share this product