• Het boek waarom

  • €15.00

  • Waarom duurde het zo lang voordat de wetenschap uitsluitsel kon geven over de vraag of roken longkanker veroorzaakt? Waarom is er zoveel controverse over de vraag of de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt? Waarom zijn er in een

    tijdperk van zelfrijdende auto’s en ruimtevaart nog steeds zoveel maatschappelijke vraagstukken waarin de wetenschap geen uitsluitsel biedt?

    Volgens Judea Pearl (onbetwiste grootheid op het gebied van kunstmatige intelligentie en winnaar van de prestigieuze Turing Award) komt dit doordat we al meer dan een eeuw verkeerd omgaan met causale verban- den, oftewel de vraag waarom iets gebeurt. Wetenschappers (en statistici voorop) houden hardnekkig vast aan de mantra ‘correlatie is geen causatie’ en aan de vooronderstelling dat je een causaal verband alleen kunt aantonen door een experiment en niet door observatie alleen. Voor sommige vraagstukken vormt dit een bijna onoverkoombare barrière – je hebt bijvoorbeeld meerdere aardbollen nodig om met zekerheid te kunnen bepalen of de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt.

    Volgens Pearl heeft deze misvatting ervoor gezorgd dat de wetenschap op tal van belangrijke gebieden tekort is geschoten. Voor zijn pionierende werk voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie bedacht hij een geheel nieuwe methode voor causaal redeneren. De methode was oorspronkelijk bedoeld om computers te leren redeneren, maar in de loop der jaren is hij doorontwikkeld tot een nieuwe manier van denken over causale verbanden in het algemeen. Pearl presenteert in dit revolutionaire boek de sleutel tot kunstmatige intelligentie en hiermee ook de essentie van het menselijk denken. Een must read voor iedereen die zich weleens afvraagt: ‘Waarom?’

Share this product